VantVeen

Uw op- en aanmerkingen

 

Wij doen ons best om u tevreden te stellen. Het kan altijd gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, vindt dat u niet goed door ons behandeld wordt. Wij stellen het op prijs als u dit in een vroeg stadium aan ons vertelt. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Onze interne klachtenregeling

 

Uw op- en aanmerkingen zijn heel waardevol voor ons. Uw mening kan ons verder helpen in ons proces om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We streven ernaar om een klacht van u zo snel mogelijk op te lossen.

Op drie verschillende manieren verzamelen wij de op- en aanmerkingen van onze clienten. In de wachtkamer vindt u  ons "goed-idee-formulier". Een gemakkelijke manier om anoniem uw mening bij ons achter te laten. 

Op- en aanmerkingen die wij tijdens het werk opvangen worden door ons, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, schriftelijk vastgelegd.  Wij lossen uw klacht zo snel mogelijk op. Daarnaast worden uw opmerkingen in ons werkoverleg besproken zodat het hele team er van kan leren.

De derde mogelijkheid om uw mening naar voren te brengen is door mee te doen aan ons periodiek clienttevredenheidsonderzoek.

De KNMT-klachtenregeling

 

Mocht u vinden dat uw op- of aanmerkingen niet serieus genomen zijn, dan is er voor u de mogelijkheid om contact op te nemen met de beroepsvereniging van de orthodontist. Mevrouw Van ’t Veen is lid van de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde, de KNMT. De KNMT heeft een klachtenregeling voor zijn leden opgesteld. U kunt de KNMT op de hoogte brengen van uw onvrede over de behandelaar. De KNMT kan tussen u en de behandelaar bemiddelen over uw vragen en verzoeken.

Klik hier door om bij de site van de KNMT te komen:  klachtenregeling NMT

staand 0
ontwerp: studio buffalo en fotografie: jeroen pool