VantVeen

Nazorg

Op een goed moment is het einddoel bereikt. De beugel wordt verwijderd. Meestal worden spalken geplaatst achter de voortanden. De spalken zorgen ervoor dat de tanden goed in de rij blijven staan. Om de boogvorm te stabiliseren wordt ook vaak een nachtbeugel in de boventandboog geplaatst.

De periode na de beugel noemen we ook wel de retentieperiode.

Eindevaluatie

 

Na het verwijderen van de beugel bieden wij u de mogelijkheid om opnieuw gegevens te verzamelen. Dan maken we nogmaals foto’s en gebitsmodellen. De beginsituatie wordt door de orthodontist vergeleken met het eindresultaat. Er wordt een aparte afspraak gemaakt voor een evaluatiegesprek. Mevrouw van 't Veen overlegt dan met u over het belang van de retentiefase. U krijgt de gebitsmodellen en foto's na afloop van de orthodontische behandeling in uw bezit.

Tijdens het evaluatiegesprek geeft mevrouw Van ’t Veen aan welke herhalingsconsulten in de toekomst wenselijk zijn.

staand 10
ontwerp: studio buffalo en fotografie: jeroen pool