VantVeen

Kwaliteit en continuïteit

We werken in een klein, goed ingewerkt team. Er is veel overleg met andere tandheelkundige disciplines. Iedere behandeling wordt geëvalueerd. Zo is er een continue proces van verbetering.

Eens in de vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd. De visitatie is georganiseerd vanuit de beroepsvereniging voor orthodontisten, de NVvO. Tijdens een visitatie wordt gekeken naar de organisatie van de praktijk en naar praktijk-voorbeelden. De visitatie is eveneens de herregistratie van de orthodontist. De laatste visitatie heeft in 2019 plaatsgevonden.

De organisatie van de praktijk is vastgelegd in procedures en werkinstructies. In zijn geheel samengevoegd tot een kwaliteitshandboek. We zijn er trots op dat we een ISO - 9001 kwalificatie hebben. Het 2019-05-14 Iso 9001 certificaat is geldig tot 14 november 2021.

Uw mening telt

 

We willen graag weten hoe we onze service naar onze cliënten toe kunnen verbeteren. Uw mening is waardevol voor ons. In de wachtkamer vindt u ons "goed-idee-formulier". Een gemakkelijke manier om uw op- of aanmerkingen bij ons achter te laten.


Van 2010 tot 2016 hebben we periodiek een cliënt-tevredenheids onderzoek gehouden.

Klik hier voor de uitkomsten van de verschillende enquetes:

client - tevredenheidsonderzoek 2010 ;

client - tevredenheidsonderzoek 2011 ;

client - tevredenheidsonderzoek 2012 ;

client - tevredenheidsonderzoek 2013 ;

client - tevredenheidsonderzoek 2014 ;

client - tevredenheidsonderzoek 2016 ;


Ons volgende client-tevredenheidsonderzoek zal in 2021 plaatsvinden.

certificaat

ontwerp: studio buffalo en fotografie: jeroen pool